Key Details

GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (CAERDYDD)

Employer: Shelter Cymru

Caerdydd

Elusen pobl a chatrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rydym ni’n chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi’n angerddol dros roi terfyn ar ddigartrefedd, hoffem glywed gennych.

GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (CAERDYDD)

 SWYDDFA CAERDYDD

RHIF Y SWYDD: SC413

35 awr yr wythnos

£22,526 y flwyddyn

Fel Gweithiwr Achos Cyfraith Tai, byddwch yn rhan o dîm sy’n darparu Gwasanaethau Cenedlaethol Cyngor ar Dai trwy gyfrwng cymysgedd o wasanaethau canolfan, llys a chymhorthfa.

Byddwch chi’n gweithio yn swyddfa Caerdydd ond yn darparu cyngor ar draws Rhanbarth y De-ddwyrain.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 1792 469400

DYDDIAD CAU:  10am 11fed  Rhagfyr 2017

DYDDIAD CYFWELIAD : 18fedRhagfyr 2017

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902

£22,526 y flwyddyn

Parhaol

Posted on November 24, 2017

SC413