Key Details

Cynghorydd Adnoddau Dynol

Employer: Pembrokeshire County Council

Pembrokeshire

Cynghorydd Adnoddau Dynol

Gradd 9 – £31,601 – £36,379

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio i rôl Cynghorydd Adnoddau Dynol i ymuno â’n tîm Adnoddau Dynol bach ond prysur. Mae’r Awdurdod yn cyflogi tua 6,000 o bobl i gyflenwi ystod o wasanaethau cyhoeddus a byddwch chi’n darparu lefel uchel o wasanaeth cymorth a chynghori Adnoddau Dynol cyffredinol i ran benodol o’n sefydliad

Bydd eich cyfrifoldebau Allweddol yn cynnwys:

* Rhoi cyngor i reolwyr ar amrywiaeth o faterion Adnoddau Dynol gweithredol, polisi, cydymffurfiad a chyfraith cyflogaeth

* Rheoli gwaith achos cysylltiadau cyflogwr gan gynnwys – disgyblaeth, anghydfod, perfformiad, absenoldeb, salwch ac ymchwiliadau.

* Cynnal a dadansoddi adroddiadau absenoldeb, gan gefnogi wrth reoli iechyd a lles staff

* Cynorthwyo Rheolwyr Adnoddau Dynol gyda gweithgareddau rheoli newid gan gynnwys ymgynghoriadau, ailstrwythuro, colli swyddi, adleoli.

* Rôl allweddol wrth gynllunio recriwtio ar gyfer adran gyda’r cynllun gweithlu

* Datblygu sgiliau rheoli pobl trwy hyfforddiant a chefnogi rheolwyr

* Cyfrannu at feysydd Adnoddau Dynol strategol.

Rydym yn edrych am rywun sydd â chymhwyster MCIPD, gyda chefndir Adnoddau Dynol cadarn, wedi’i sicrhau mewn rôl gynghorol yn ddelfrydol, ond nid o reidrwydd, o fewn llywodraeth leol. Bydd gennych wybodaeth drylwyr a chyfredol o arfer Adnoddau Dynol a chyfraith cyflogaeth. Bydd gennych ymdriniaeth bragmatig a dadansoddol tuag at ddatrys problemau, ac yn cael pleser mewn prosesau sy’n cael eu cynnal yn dda a chadw cofnodion da. Yn gyfathrebwr medrus, byddwch yn gallu sefydlu partneriaeth busnes effeithiol gyda rheolwyr, a byddwch bob amser yn barod eich cymwynas ac yn agos-atoch. Mae gallu TG yn hanfodol.

Dyddiad Cau: 20/02/2018

Gradd 9 - £31,601 - £36,379

Full Time

Posted on February 12, 2018

REQAA0487